Asukasyhdistys ja Vihertien kaavasuunnitelmat

01.12.2022

martinlaakso_ilmasta.jpg

Martinlaakson Asukasyhdistys on ollut aktiivisesti varapuheenjohtajansa valtuuttaen vaikuttamassa Vihertien kaavasuunnitelmiin. Vantaa on suunnittelemassa alueelle täydennysrakentamista. Martinlaakso on perinteisesti jakautunut kahteen osaan: Martinlaaksontien eteläpuolella on ollut pientaloasutusta ja pohjoispuolella kerrostaloja. Nyt korkeaa rakentamista ollaan viemässä Vihertien pientaloalueelle. Erityisen huolestuttavaa on, että aluetta ollaan kaavoittamassa pala kerrallaan, jolloin mille tahansa vapautuvalle tontille voi nousta korkeaa rakentamista. Alueen asukkaat ovat syystäkin erittäin huolissaan. Lisäksi asukkaita ei ole kuultu riittävästi oikeissa kohdissa, ja kaupunki jatkaa kaavoittamistaan asukkaiden mielipiteistä välittämättä. Tilanne ei ole mitenkään poikkeuksellinen pääkaupunkiseudulla tänä päivänä.

Asukasyhdistyksen näkökulmasta alueen kaavoittamiseen liittyy useita kysymyksiä.

Vantaan Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli vuoden 2022 kaavoitusohjelmaa tammikuussa ja totesi: "Tavoitteena on lisätä pientaloasumisen kaavoitusta ja kehittää Vantaata kodikkaiden pientaloalueiden kaupunkina". Tätä varmasti kannattavat kaikki. Periaate ei selkeästi päde jo olemassa oleviin pientaloalueisiin.

Kaupungin pitäisi olla kehittämässä kaupunkia asukkaiden puolesta paremmaksi. Vantaa on muutakin kuin rakentamista, se on asukkaidensa koti. Martinlaaksossa luonto on tärkeää. Lähiöistä ei saisi rakentaa vain asukkaiden säilyttämiseen jalostettuja betoniviidakoita. Miksi osasta alueita halutaan tehdä vain kerrostalolähiöitä.

Martinlaakson kaavoituksessa on aikoinaan ollut tärkeää, että tiet ympäröivät asutusta. Tiet eivät kulje asuinalueella. Asukkaille on alueella tilaa elää. Martinlaakson vahvuus on ympäröivä luonto. ”Vanhassa” Martinlaaksossa ilmavuus ja omat pihat ovat olleet merkittävässä roolissa, kuin myös luonnonläheisyys. Kun kehitetään asuinaluetta, nämä samat arvot tulisi ottaa huomioon.

Martinlaakson etuna on se, että siellä on tilaa ja vehreää, minkä vuoksi uudet asukkaat haluavat sinne muuttaa ja vanhat asukkaat haluavat siellä pysyä. Jos alueesta tehdään sellainen, että vain halvemman hintatason vuoksi sinne on pakko muuttaa - jos mikään muu kuin hintataso ei aluetta erota esimerkiksi Helsingin uusista asuinalueista - ei alueen kehitys mene nykyisten asukkaiden kannalta oikeaan suuntaan.

Kaupunki on todennut, että täydennysrakentamisesta huolimatta alueen ominaispiirteet tulee säilyttää. ”Martinlaaksoa ympäröi vihreys ja rauhallisuus”, todetaan Vantaan verkkosivuilla. Tiukka täydennysrakentaminen nimenomaan tuhoaa asukkaiden mielestä Martinlaakson ominaispiirteet.

04.05.202415.5.24 Siivoustalkoot, lohikeittoa ja taidetta
23.03.2024Kaavoja, tutkintapyyntöjä poliisille ja vuosikokous
27.02.2024Kutsu vuosikokoukseen 21.3.2024
25.10.2023Kaava-info 16.11.2023
23.10.2023Kirppis 25.11.2023
15.05.2023Siivoustalkoot 24.5.2023
05.03.2023Kutsu: Asukasyhdistyksen vuosikokous 22.3.2023
01.12.2022Asukasyhdistys ja Vihertien kaavasuunnitelmat
15.11.2022Asukastilaisuus kirjastolla 17.11.2022
12.06.2022Asukastyöpajoja 16.6. ja 21.6. Martinlaakson suunnittelemiseksi

Siirry arkistoon »