Kaavoja, tutkintapyyntöjä poliisille ja vuosikokous

23.03.2024

Kaadettua metsää, yllättäviä lokitietoja, aloite joka voi mullistaa Martinlaakson keskustan ja uusi hallitus 

Martinlaakson asukasyhdistys ry, Asukasliitto ry ja kolmekymmentä asukasta joita Jyri Jaakkola edustaa valtakirjalla ovat tehneet jo toisen tutkintapyynnön Vantaan rakennusvalvonnasta Itä-Uudenmaan poliisille. 

Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Jaakkola toivoo poliisin tutkivan ovatko kaupungin virkahenkilöt tai päättäjät mahdollisesti syyllistyneen lupien lainvastaiseen muokkaukseen kun samasta luvasta näyttää olleen kolme erilaista versiota Lupapiste.fi -palvelussa.
On myös epäily ettei Maankäyttö- ja Rakennuslakia (1.1.2025 Alueidenkäyttölaki) ole noudatettu alueen kaavoituksen ja Vihertie 48:n tontin raivauksen ajoituksessa.

Kannatamme kohtuullista lisärakentamista myös pientaloalueelle kun se tapahtuu lainmukaisesti ja tasapuolisesti, sanoo Jaakkola. Taloudellinen hyöty tonttien rakentamisesta on kuitenkin nyt menossa kaupungin ja rakennuttajien taskuun kun taas lukuisat haitat ovat jäämässä massiivisten rakennusten väliin ja viereen jääville pientalo-asukkaille.
Sekä hyödyt että haitat ovat Asukasliiton tekemien arvioiden mukaan useita miljoonia euroja. 

Tilanne juontaa juurensa vuonna 2021 vireille tulleisiin kaavamuutoksiin.

YIT:n tonteille Vihertie 44-48 tulisi yhteensä lähes 10.000 kerrosneliömetriä ja taloista tulisi jopa 9-kerroksisia.
Vantaan kaupungin tontille ja viheralueelle Martinlaaksontie 24:een kaavaillaan 3–14-kerroksisia taloja 15.000 - 20.000 kerrosneliömetriä.
Radan länsipuolen viheralueelle on suunnitteilla uusi päiväkoti.

Pientaloalueelle voidaan kaavoittajan mukaan rakentaa myös jatkossa vastaavasti tontti kerrallaan jos ja kun lisää hakemuksia tulee.

Ensimmäinen tutkintapyyntö poliisille tehtiin vuonna 2022. 

Tutkinnassa löytyi yllättäen Lupapisteen lokitiedoista merkintä jonka mukaan Vantaan kaupunki/kaavoitus ja luvan hakija YIT olivat päivittäneet jonkin julkisuudelta salatun asemakaavan jo marraskuussa 2021. 

Tuohon kaavaan oli lisätty Vihertie 48:n tontin puiden kaato jota siinä ei ollut kun omakotitalon purkamisesta kysyttiin naapureilta kantaa muutamaa päivää aiemmin.
Lupapäätökseen oli vielä kuin kirsikkana kakun päälle kirjattu, vastoin lukuisia kaupungin kirjaamoon lähetettyjä kirjelmiä, ettei naapureilla ole huomautettavaa hankkeesta. 

Jo vuonna 2021 osattiin suunnitella puusto 6.6.2023 valmistuneen kaavaselostuksen mukaiseksi. Vihertie 44 mänty säästetään Louhelantien risteyksessä ja 48:n metsä kaadetaan kokonaan. Hoitamaton hakkuuaukio keskustan asemakaava-alueella on kasvanut pajua jo muutaman vuoden. 

Jaakkola on viestinyt rakennusvalvonnalle ja kaupungin päättäjille tilanteen ongelmallisuudesta useasti viime vuosina.
Kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt kaavoja.

Screenshot_2024-03-23_at_12.08.23.png
Voimassa oleva kaava maaliskuussa 2024

Metsän kaato, Lupapisteen lokitiedot, mielipiteiden sivuuttaminen ja kysymyksiin vastaamatta jättäminen ovat saaneet Jaakkolan epäilemään alueen koko kaavan olleen valmis jo ennen tilaisuuksia, vaihtoehtojen esittelyjä ja mielipiteiden kyselyjä.
Lain mukaista avoimmuutta ei ilmeisesti ole ollut.
Kaavoitus näyttää teatterilta jossa rakennusneliöt sekä miljoonien tulot ja tappiot on jo jaettu ennalta kulisseissa. 

Asukasyhdistyksen hallitus päätti helmikuussa 2024 tehdä päivitetyn tutkintapyynnön poliisin talousrikosyksikölle. 

Asukasyhdistyksen juttuvinkin pohjalta Vantaan Sanomissa julkaistiin 18.3.2024 uusi aloite

”Martinlaakson bussiterminaali maan alle ja korkeita taloja sen päälle – Voisiko sillä vähentää painetta rakentaa pientaloalueella?”

Kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtajan Anssi Auran, Stefan Åstrandin ja 22 muun allekirjoittajan aloitteessa on alustavasti hahmoteltu bussiterminaalin ja Vihertien asemakaavaa sekä Martinlaakson keskustan täydennysrakentamisen aikataulutusta kokonaisuutena. 
Vantaan kaupunginhallitus on hyväksynyt ja tilannut selvitystyön 15.1.2024. 

Jaakkola pitää aloitetta isona parannuksena kohti alueidenkäyttölain mukaista kaavoitusta jossa alueen rakentamisen tarve, vaihtoehdot rajallisessa tilassa ja haasteellisessa maaperässä, liikenne, taloudelliset edut ja haitat sekä viheralueet ja viihtyisyys - siis Martinlaakson koko uusi keskusta - suunnitellaan ja kaavoitetaan kokonaisuutena. 

Asukasyhdistyksen vuosikokouksessa 21.3.2024 valittiin uusi hallitus. Kaksi jäsentä lopetti ja valittiin neljä uutta. Jyri Jaakkola kertoi kaavoituksen käänteistä ja jatkaa puheenjohtajana. 

Martinlaakson asukasyhdistys ry valvoo asukkaiden etuja ja toimii aktiivisesti viihtyisän ympäristön puolesta. 

04.05.202415.5.24 Siivoustalkoot, lohikeittoa ja taidetta
23.03.2024Kaavoja, tutkintapyyntöjä poliisille ja vuosikokous
27.02.2024Kutsu vuosikokoukseen 21.3.2024
25.10.2023Kaava-info 16.11.2023
23.10.2023Kirppis 25.11.2023
15.05.2023Siivoustalkoot 24.5.2023
05.03.2023Kutsu: Asukasyhdistyksen vuosikokous 22.3.2023
01.12.2022Asukasyhdistys ja Vihertien kaavasuunnitelmat
15.11.2022Asukastilaisuus kirjastolla 17.11.2022
12.06.2022Asukastyöpajoja 16.6. ja 21.6. Martinlaakson suunnittelemiseksi

Siirry arkistoon »